Rekrutacja do klasy I i oddziału zerowego.

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2022/23.
Do klasy pierwszej przyjmowane są:
1) dzieci urodzone w roku 2015 r.;
2) dzieci urodzone w roku 2016 na wniosek rodzica. Wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej;

Do oddziału zerowego przyjmowane są:
1) dzieci urodzone w roku 2016;
2) dzieci urodzone w roku 2017.
Do Szkoły Podstawowej w Tylkowie kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej. Wnioski w wersji elektronicznej proszę przesyłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wersję papierową można złożyć w sekretariacie szkolnym lub przesłać pocztą tradycyjną na adres :
Szkoła Podstawowa w Tylkowie
Tylkowo 1
12 – 130 Pasym
Druki do pobrania ze strony szkoły: www.sptylkowo.edu.pl (linki poniżej) lub z sekretariatu szkolnego.

Wniosek

Zgłoszenie