Kolejny rocznik złożył ślubowanie :)

   19 października 2022 r. odbyło się pasowanie uczniów klasy pierwszej. Wydarzenie to zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców. Uroczystość ta odbyła się w obecności rodziców, uczniów, pracowników szkoły oraz Burmistrza Gminy Pasym Cezarego Łachmańskiego.
   Ślubowanie rozpoczął pan dyrektor Jan Suchan kierując ciepłe słowa powitania do pierwszaków. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał pan dyrektor poprzez symboliczne dotknięcie ramienia dziecka - drewnianym ołówkiem.
   Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczył pan dyrektor, pan Burmistrz i wychowawczyni klasy I - pani Lidia  Masłowska. Nie zabrakło też skrzyneczek obfitości – wypełnionych po brzegi słodyczami, zakupionych przez rodziców klasy I, upominków od pana Burmistrza i dyrektora szkoły.
Po uroczystości i pamiątkowych zdjęciach „nowi” uczniowie udali się na słodki poczęstunek do swojej klasy.

Autor: Lidia Masłowska