Paczka dla dzieci :)

Jest taki czas,
co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc,
co w smutek radość zamienia,
jest taka siła,
co spełnia marzenia...
To właśnie magia
Świąt Bożego Narodzenia
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości i szczęścia.
Dlatego też pragnęliśmy wspólnie z całą społecznością szkolną
wczuć się w rolę Św. Mikołaja.
Wspólnie z uczniami zorganizowaliśmy akcję ,, Świątecznej Paczki’’ dla podopiecznych
z Domu dla Dzieci w Pasymiu.
Celem akcji było zachęcenie wszystkich do niesienia pomocy, wsparcia drugiego człowieka w okresie
przedświątecznym oraz Świąt Bożego Narodzenia.

Pamiętajmy o tym, że dobro raz podarowane wraca z podwójną siłą.

Kamila Agata Bednarczyk